Syntrus Achmea
Het nieuwe Bernardus

Dit Amsterdamse complex beschikt o.a. over 132 levensloopbestendige appartementen en 40 woningen voor intensieve zorg.

Opdracht

Bij dit project vertegenwoordigt TRAJECT Syntrus Achmea. Voorafgaand worden alle risico’s voor de opdrachtgever in beeld gebracht en wordt waar nodig tijdig bijgestuurd in het ontwerp. Tijdens de uitvoering wordt het resultaat bewaakt door nauwe samenwerking tussen de projectmanager en Turnkey controller van TRAJECT, Syntrus Achmea, huurders en de uitvoerende partijen.

Expertise
  • Bouwprocesmanagement
  • Auditing
  • Risicomanagement
Meer informatie? Neal kent alle ins-and-outs.