30-08-2017
Duurzame BOEI MJOP's Radboudumc opgeleverd

Sinds drie jaar maakt Radboudumc in Nijmegen gebruik van de diensten van TRAJECT Adviseurs & Managers. Aan TRAJECT is gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s voor de verschillende gebouwen op te stellen, totaal 110.000 m2 bvo zowel medisch, onderwijs als facilitair.

Radboudumc heeft drie jaar geleden heel bewust de keuze gemaakt om met TRAJECT te gaan samenwerken. TRAJECT deelt een visie die bij Radboudumc aansluit: Gebouwanalyses zoals inspecties en MJOP’s zijn pas echt van waarde voor een organisatie als de resultaten op een wijze worden gepresenteerd dat het voor alle betrokken lagen van de besluitvorming inzicht geeft en praktisch toepasbaar is. De focus van TRAJECT ligt, naast de kwaliteit van de dienstverlening, op de wijze waarop zij de resultaten kunnen presenteren zodat deze enerzijds goed kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds kunnen worden gebruikt voor goed gefundeerde strategische en tactische besluitvorming. TRAJECT zorgt ervoor dat er een integraal eindresultaat wordt nagestreefd in samenwerking met de UMC onderhoudsmanagers, waarin alle aan elkaar gerelateerde beheer en onderhoud facetten uitkomen in één dossier, het digitale gebouwlogboek. Het BOEI-gebouwlogboek is een dynamisch dossier waarin in verschillende lagen inzichtelijk wordt gemaakt wat de staat van het gebouw of de gebouwen is en welke budgetten op welke niveaus en op welk moment beschikbaar dienen te zijn om het gewenste resultaat na te streven en rekening houdt met de gebruiksplanning van de gebouwen. TRAJECT stelt BOEI dashboards op en rapporteert en presenteert de resultaten, om het voor Radboudumc als organisatie inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.

Professionaliseringsslag

Een ieder die wordt gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s op te stellen zal dit kunnen. Waarom dan TRAJECT? Zij kijken vooruit én naar het grotere geheel. Het is een meedenkende organisatie die krachtig is in het vertalen naar concrete stappen. Op dit moment is het Radboudumc druk bezig met een ontwikkeling en professionalisatieslag om van “Technische Dienst” naar een Asset Management organisatie te groeien. Zo’n proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats, het vraagt om draagvlak en commitment. TRAJECT denkt mee, betrekt iedere laag van strategisch tot operationeel niveau hierbij en komt met vernieuwende ideeën. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met TRAJECT een pilot gedaan voor het gebruik van een 3D scan voor gebouwen. De gedachte hierachter is dat je hiermee kunt inzoomen in een gebouw en op objectniveau ziet wat de staat van het object is. Nieuwe gebouwen worden vaak al in 3D gepland, maar voor bestaande gebouwen biedt dit uitkomst. Ook de Relogic applicatie is een voorbeeld van hoe belangrijk het Radboudumc vernieuwingen vindt. Met de Relogic applicatie kan vrijwel direct integraal inzicht in én overzicht op de vastgoedportefeuille worden geboden. De benchmarkfunctie zorgt voor een optimaal en overzichtelijk informatiepalet waarop de prestaties van objecten inzicht geven en bijdragen aan strategische besluitvorming. Zo maar twee voorbeelden van hoe het Radboudumc, samen met TRAJECT, niet alleen bezig is met het doen van BOEI inspecties en het opstellen van MJOP’s maar, met behulp van vernieuwingen, verder gaat dan alleen dit onderhoudsmanagement.