Sterrenschool Hilversum
Een nieuw gezond gebouw voor Sterrenschool Hilversum

De Sterrenschool, tot juli 2015 bekend als de Leeuwenhoekschool, wordt in de zomer van 2017 gesloopt. Het gebouw is te klein en voldoet inmiddels niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. De nieuwbouw van circa 1200 m2 met daarnaast een gymzaal van 250 m2 wordt gerealiseerd op de locatie van het bestaande gebouw. De leerlingen van de school verblijven tijdens de bouw op een andere locatie, om in begin 2019 weer terug te keren naar een compleet nieuw gezond en duurzaam schoolgebouw.

TRAJECT is verantwoordelijk voor de Total Engineering. Dit houdt in dat TRAJECT het totale proces op zich neemt om de opdrachtgever maximaal te kunnen ontzorgen. Duurzaamheid staat centraal bij de nieuwbouw. TRAJECT zal onderzoek verrichten naar de haalbaarheid en toepassing van duurzame installatieconcepten om een materieel gezond gebouw te realiseren. Verder wordt er onderzocht hoe energieverbruik tastbaar kan worden gemaakt en hoe de leerlingen zelf energie kunnen opwekken.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: