DRIEGASTHUIZENGROEP
Eerste BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat van Nederland voor woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem

Zoals u allicht eerder al heeft vernomen, ondergaat het woonzorgcentrum Huis en Haard momenteel een metamorfose. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, duurzaam, innovatief en energieneutraal woonzorgcentrum. In twee fases wordt het markante gebouw in Arnhem compleet vernieuwd. Een bijzondere bijkomstigheid daarbij is dat het project van DrieGasthuizenGroep niet alleen energieneutraal is, maar ook het eerste woonzorgcentrum van Nederland is met een BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat.

Dit laatste mag al gevierd worden: Het BREEAM-NL ontwerpcertificaat is inmiddels door de DGBC overhandigd aan DrieGasthuizenGroep. De behaalde score ‘Very Good’ toont nogmaals aan dat duurzaamheid integraal verweven is in het ontwerp voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum Huis en Haard. Vanuit de kerntaak ‘zorg’ is duurzaamheid daarbij optimaal geïntegreerd in het gebouwontwerp. Met een score van ruim 64% is de kwalificatie ‘Very Good’ (minimaal 55%) bovendien ruim behaald.

TRAJECT heeft, middels de rol van BREEAM-Expert en adviseur installaties, een omvangrijke bijdrage geleverd in het doorlopen van de certificatieprocedure. Het feit dat we hier mogen spreken van het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat voor een woonzorgcentrum, maakt dat een standaard certificatieprocedure voor dit project niet voor handen was. Om deze reden is de certificatie volgens een zogenaamde ‘BeSpoke’ (maatwerk) procedure verlopen. Door middel van meervoudig overleg met de DGBC tijdens de voorfase van het project en met name ook de nauwe samenwerking tussen DrieGasthuizenGroep, het ontwerpteam en TRAJECT, is dit unieke BREEAM-certificaat gerealiseerd.


BREEAM Certifcaat Woonzorgcentrum Huis en Haard (PDF)

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: