de methodiek
Levenscyclus

Keuzes bij de realisatie van gebouwen hebben decennia lang effect op de functionaliteit, de gebruikers en de omgeving. De 361˚ Gezond Gebouw-methodiek neemt dan ook altijd de hele levenscyclus van gebouwen en installaties mee in het proces. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe concepten, zowel organisatorisch als financieel. Drie pijlers staan hierbij centraal: de beleving, de economie en de omgeving.

Beleving

Elk gebouw is een functionele eenheid die alle verschillende gebruikers continu voldoende moet opleveren. Daarom staat bij TRAJECT het gebruik en de gebruiker ook centraal.
Een gebouw moet comfortabel zijn en geen (gezondheids)klachten opleveren, ook niet over tien jaar. Het moet functioneel zijn. Dan denkt u misschien aan een logische indeling of voldoende veiligheid, maar een gezond gebouw ziet er natuurlijk ook goed uit. Met de 361° Gezond Gebouw methodiek ontstaat er balans tussen al deze aspecten.

Economie

Geld kan maar één keer worden uitgegeven en moet gericht en met inzicht besteed worden. Dus vooral aan zaken die het resultaat van het gebruik ten goede komen, de exploitatiekosten laag houden, nu en ook in de toekomst. Door veel kostenervaring van zowel Capex als Opex en deze te koppelen aan Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) houdt men het gebruik van het gebouw financieel gezond. Door het uitgeven van geld te benaderen vanuit Total Cost of Ownership en alternatieve financieringsvormen, huur en lease opties in de methodiek te betrekken, is er meer mogelijk..

Omgeving

Een gebouw is niet alleen een functioneel-financieel iets in het hier en nu. Het neemt ook voor lange tijd deel in haar omgeving. Zuinig en met beleid omgaan met de ecologische situatie en locatie betekent dat het gebouw en de effecten van het gebruik ervan past bij zijn habitat, nu en ook in de toekomst. Zelfs als het aan het eind ooit gerecycled zal moeten worden. Dat is een gezond gebouw.

Meer weten over onze methodiek? Neem dan contact op met: